Medie henvendelser


Kontakt til Pernille Harder om aftaler til TV, blad- eller avismedier.


Manager: Jens Møllenberg -  T/ +45 4027 9283 - M/ jm@pernillemharder.dk